Hvem er VENI Energi?

Publisert: 02.07.2019 av Tore Christian Lie  

Hvem er VENI Energi?

  • Har du hørt om VENI Energi?
  • Har VENI Energi noen gang ringt deg eller hjulpet deg?
  • Hvem er VENI Energi og hva tilbyr vi?

Som ferdigutdannet siviløkonom i 1995 og med erfaring fra sommerjobber i kraftselskaper, så fikk jeg en idé om å utfordre kraftbransjen. Hvorfor? Liberaliseringen av kraftmarkedet i Norge i 1993 hadde ført til:

  • Uoversiktlig marked med mange kraftleverandører
  • Komplekst regelverk som få bedrifter forstod

Jeg visste at en rekke bedrifter med stort energiforbruk hadde inngått ugunstige avtaler med energileverandørene. Og en del av dem ble feilaktig fakturert uten at bedriftene reagerte. Dette er bakgrunnen for at jeg startet VENI Energi og vårt første tjenesteområde.

Energirevisjon = fakturakontrolltjeneste der VENI Energi får refundert penger på vegne av sine bedriftskunder.

Jeg ser fortsatt at bedriftskunder ikke har god nok kunnskap om strømfakturaene sine og det er fremdeles et stort behov for energirevisjon i markedet. Dette gjelder både i Norge, Sverige og Finland der 1 av 5 bedriftskunder vi reviderer blir fakturert for mye på strømfakturaen sin.

Hvorfor er strøm så vanskelig å forstå?

Alle snakker om strøm, mens bransjen snakker om kraft, kraftavtaler og nett. Kraft er det som leveres ut av stikkontakten din og nettet er ledningene som frakter strømmen. De fleste forstår dette, men igjen så er strøm vanskelig å forstå.

Strømnett?

Måling og avregning av nett og forbruk er noe et e-verk utfører. Et e-verk er en virksomhet som overfører elektrisk energi. Dette er enkelt så lenge man måler et bygg med kun en bedrift/byggherre som skal betale for all strømforbruk og nettleie. Når et bygg består av flere bedrifter som leietagere er det ofte byggherren som må fordele strøm og fellesstrømkostnader på egenhånd, selv om e-verket tar seg betalt for all administrasjon. Dette er grunnen til at vi i 1996 startet med Fellesmåling (Energi administrasjon / VENI Energi Metering) hvor vi i dag er markedsledende i Norge.

Fellesmåling (Energi Administrasjon) = Her overtar vi driften av bygget fra e-verket og utfører korrekt og automatisk måling, samt avregning av leietagere uten merkostnad for verken byggherre eller leietagere. Leietagere velger også selv hvem man ønsker som kraftleverandør.

“Vi håndterer alle administrasjonsoppgaver forbundet med energi, måling, fordeling og fakturering”

Gjennom Fellesmåling får vi et eksakt bilde av hvordan en bedrift forbruker strøm. Dette gir oss mulighet til å gi råd og veiledning til bedriftskunder og byggherrer om hvordan de kan bruke minst mulig strøm.

Strøm = Kraft + Nett = Enkelt. Hvorfor så kompliserte kraftavtaler?

Det er utallige kraftavtaler som tilbys og for å gjøre dette enkelt for våre kunder så har vi etablert Samkjøp av strøm. Med årene så har vi fått mer fokus på små og mellomstore bedrifter som aldri får noen stordriftsfordeler innen kraftinnkjøp. Dette er idéen bak Samkjøp der vi plasserer alle strøminnkjøp i større porteføljer som igjen gir oss god forhandlingsevne og oversikt i markedet.

Vi tar oss av kraftinnkjøpet og våre kunder kan heller bruke tiden på å utvikle sin kjernevirksomhet.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Momsrevisjon

Publisert: 02.07.2019 av Tore Christian Lie  

Fradragsfører bedriften din rettmessig moms?

VENI Energi Revisjon har gjennom 10 år bistått bedrifter med fradragsføring av moms. Våre tjenester inkluderer både innenlands- og utenlandsmoms. Erfaringen vår gjennom disse årene viser at mange norske bedrifter har store utestående momsbeløp, som enkelt kan hentes tilbake ved hjelp av VENI Energi Revisjon sine momstjenester. Kundemassen for momsrevisjon strekker seg fra mellomstore til store norske bedrifter. Vi har i all hovedsak store og velkjente norske bedrifter i våre kundelister.

Moms på tjenestereiser

VENI Energi Revisjon har fokus innen områder der vi erfarer at bedrifter utfører mangelfull fradragsføring av moms. Noen slike eksempler innenlands er:

·         Moms på tjenestereiser

·         Moms på elektronisk kommunikasjon

·         Andre tilstøtende og relevante områder

Vi erfarer til stadighet store norske bedrifter som ikke fradragsfører moms for sine tjenestereiser eller hjemmekontor kostnader. VENI Energi Revisjon har både kompetanse og riktige systemer til å rette dette for kunden. Foreldelsesfrister i Norge tillater oss å korrigere momsfradrag 3 år tilbake i tid. Det er derfor store penger og hente for større bedrifter som setter fokus på dette.

Kostnader i utlandet

Har bedriften din reiseaktivitet til utlandet? Eller har dere andre utenlandske kostnader i sammenheng med driften deres? VENI Energi Revisjon kan bistå med å hente tilbake moms også her. EU har et system for momsrefusjon på tvers av landegrenser som Norge er tilknyttet via EØS. Dette medfører at bedriften din kan få refundert moms på utenlandske vare- og tjenestekjøp etter bestemte regler innen hvert enkelt land.

Ingen økonomisk risiko

VENI Energi Revisjon jobber etter honorarmodellen «no cure – no pay». Vårt honorar for oppdraget beregnes etter en prosentvis andel av den faktiske momsrefusjonen kunden får utbetalt. Det er med andre ord ingen økonomisk risiko for kunden å tegne avtale med VENI Energi Revisjon.

Ønsker du en momsrevisjon uten økonomisk risiko for din bedrift ?

Vennligst ta kontakt med Kjell Anders Pedersen, tlf 454 57 222

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Til deg som forvalter kjøpesenter eller næringsbygg med mange leietakere

Publisert: 02.07.2019 av Tore Christian Lie  

·         Vet du at du kan overlate all energiadministrasjon til VENI Energi Metering uten at det koster deg en krone?

·         Vet du at VENI Energi Metering oppgraderer målerstruktur, installerer automatiske avleste målere og bidrar til økt verdi på eiendommen uten kostnad for deg?

·         Vet du at VENI Energi Metering sitt målesystem gir deg et eksakt bilde av hvordan ditt bygg forbruker strøm slik at det blir enklere å spare?

·         Vet du at VENI Energi Metering har en egen kundeservice som ivaretar alle henvendelser fra dine leietakere knyttet til strøm slik at du fokusere på egen kjernevirksomhet?

Mer for pengene

VENI Energi Metering Fellesmåling gir deg mer for pengene! Vår nettjeneste er skreddersydd for å forenkle energidrift av bygg med mange leietakere og inkluderer en rekke tjenester du ikke får fra ditt lokale e-verk. Uten merkostnad!

Kontroll og kvalitet

Ved etablering av Fellesmåling overtar VENI Energi Metering driften av bygget fra E-verket og utfører korrekt, automatisk måling og avregning av leietagere. Vi tar oss også av fordeling og fakturering av fellesstrøm dersom du ønsker det.

VENI Energi Metering har konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og alle våre tjenester leveres i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Oversikt over strømforbruk og rapportering

Fellesmåling gjør det veldig enkelt å få oversikt over strømforbruket på alle målere i bygget. Strømforbruket kan grupperes i kategorier som «Forvalter», «Ledige lokaler» og «Leietakere». Alle målerverdier er tilgjengelig i en ePortal der du kan ta ut de rapporter du trenger raskt og enkelt.

Hvordan vi kan hjelpe deg

VENI Energi Metering sørger allerede for en enklere og mer effektiv hverdag for over. 50 eiendomsforvaltere. Vi hjelper gjerne deg også! Ta kontakt med oss på post@venimetering.no, tlf. +47 32 24 22 30 eller direkte på mobil:
+47 41 28 02 89.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Employer branding og bærekraftig utvikling

Publisert: 02.07.2019 av Tore Christian Lie  

Hva er Employer Branding og Bærekraftig Utvikling?

Det har vært skrevet mye om Employer Branding de siste årene der bedrifter konkurrerer om å tiltrekke seg kandidater og beholde ansatte. Ofte er det de største selskapene med kjente navn og merkevarer som lettest får oppmerksomhet fra søkere i markedet. Men nå gjelder det også å kunne vise til bærekraftig utvikling for å tiltrekke seg fremtidens arbeidstakere.

• Definisjon av «Employer Branding» fra Store Norske Leksikon: (eng., arbeidsgiver-merkevarebygging) er en fellesbetegnelse på de aktiviteter et selskap gjennomfører for å kommunisere hva som gjør nettopp dette selskapet til en attraktiv arbeidsplass. Dette gjelder både overfor eksisterende ansatte og potensielle nye medarbeidere. Sterk employer branding gir bedriften et godt rykte, eller omdømme, og hjelper selskapet til å konkurrere om den mest attraktive arbeidskraften, samtidig som det skaper lojalitet blant egne ansatte og bidrar til lavere turn-over (gjennomtrekk).

• Definisjon av «Bærekraftig Utvikling» fra Store Norske Leksikon: Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Hvorfor skal noen velge å jobbe i din bedrift?

Søkere og ansatte har en økende interesse for at arbeidsgiveren er miljøbevisste overfor markedet gjennom sine produkter og tjenester. Bærekraftig utvikling er et must for den miljøorienterte nye generasjonen arbeidstakere. Det er også en annen del av miljøbegrepet som er svært viktig, nemlig arbeidsmiljøet. Det vil si kulturen i bedriften, «slik er vi» eller «slik gjør vi det her». Vi finner mange selskapspresentasjoner

Et godt arbeidsmiljø er en indre motivasjon for medarbeidere og alle ansatte i bedriften er ansvarlige for utviklingen av miljøet. Mange velger å starte eller fortsette i en bedrift på grunn av arbeidsmiljøet og kollegaene. Utenom all annonsert «Employer Branding» er «jungeltelegrafen» en sterk og pålitelig bidragsyter for at noen vil velge å jobbe i din bedrift.

En positiv endring av et miljø og en kultur krever tydelig lederskap der man ser og anerkjenner sine medarbeidere. Her handler det ikke bare om å skryte av sine medarbeidere, men også kunne coache ansatte på rutiner som må forbedres. Hvordan man kommuniserer er nøkkelen! Si positive ting om medarbeidere i plenum og ta heller korrigeringer og veiledning i en til en samtaler.

Bedrifter må fremover også være interesserte i sine ansatte og tilby noe mer enn arbeidshverdagen. Det er ikke alle ansatte som har tid til aktiviteter utover sine arbeidsoppgaver og arbeidstiden, så her må man være kreativ innenfor sosialt samhold og jobbe gjennom flere kanaler. Eksempler på dette kan være å ha tid til å stoppe opp i hverdagen, handlingsfrihet, treningsgrupper, allmøter og åpen kommunikasjon for å skape eierskap blant alle. «Det enkle er ofte det beste!» Det er slik vi ønsker å ha det i VENI Energi!

Fremtiden stiller store krav til bedrifter som skal sikre en økonomisk bærekraftig utvikling og samtidig styrke Employer Branding. Det er lett å lede i medvind, men igjen så styrkes også samhold i motvind der man må vise tydelig lederskap og pålitelighet. Moderasjon gir utfordringer og det er i slike tider man må huske å se og anerkjenne sine medarbeidere. Samtidig så må selskapene sørge for å utvikle seg slik at medarbeiderne får en indre motivasjon til å jobbe med produktene og tjenestene som skal leveres i fremtiden for å sikre en bærekraftig utvikling.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail